איך לשלב את כספת סייבר™ בצוואה

לפני שנדון איך לשלב את כספת סייבר™ בצוואה שלכם, ראשית חשוב מאוד לזכור כי את תכולת כספת הסייבר חייבים להוריש באופן שוויוני לכל היורשים המפורטים בצוואה. אחרת ניתן יהיה להעלות טענות ובקשה לפסול את הסעיף בצוואה שמפנה לכספת סייבר™ עקב טענות שונות כגון: השפעה בלתי הוגנת, עושק, הטייה, אי כשירות וכיוצא בזה.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאת תוכן כספת סייבר™ ניתן לשנות בכל רגע נתון ללא תלות בצד שלישי, ולכן ניתן יהיה לטעון טענות משפטיות מגוונות על השפעה על המצווה לדוגמא, הטייה שלו וכיוצא בזה מצד יורש כזה או אחר.
לעומת זאת כאשר תוכן כספת סייבר™ מתחלק באופן שווה בין היורשים, לאף יורש אין אינטרס לטעון טענה כנגד סעיף זה בצוואה ו/או תוכן כספת סייבר™, מכיוון שבכל מקרה היא מתחלקת באופן שוויוני בין כל היורשים.
נקודה נוספת חשובה היא במידה ובצוואה מופיע רכוש שמצווה ליורש ספציפי, אסור שאותו רכוש יופיע בכספת סייבר™ עוד פעם.
כעת למדריך המלא איך לשלב את כספת סייבר™ בצוואה, המדריך תקף גם לצוואת יחיד וגם לצוואה הדדית.

איך לשלב את כספת סייבר™ בצוואה

שילוב כספת סייבר™ בצוואה שוויונית

צוואה שוויונית היא צוואה שבה כל הרכוש מתחלק באופן שווה בין כל היורשים.

אנחנו ממליצים להוסיף סעיף מיוחד בחלק המפרט את הרכוש של המצווה באופן הבא:

1.1.   כספת סייבר™ –

1.1.1. כל הרכוש והזכויות לרבות נכסים דיגיטליים מכל סוג ומין שהוא, המפורטים בכספת סייבר™ של מערכת Cyber-Vault הנמצאת תחת פיקוחו של הנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110. (cybervault.co.il).

1.1.2. לי כמצווה יש גישה לכספת סייבר™ של מערכת  Cyber-Vault באופן מקוון בכל עת שאחפוץ, ואני מעדכן את הרכוש והזכויות המפורטים שם על פי שיקול דעתי הבלעדי. לאחר לכתי לעולמי ובכפוף להמצאת תעודת פטירה שלי על ידי יורשי, אני מאשר לנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110 , להמציא מסמך הן דיגיטלי והן כתוב של תוכן הכספת הסייבר™ הרשומה על שמי על פי מספר ת.ז. שלי ליורשי (להלן: “הכספת הסייבר™“).

1.1.3. אני, שם מלא של המצווה, מדגיש בשנית, ברחל בתך הקטנה, כי אני מוותר על זכותי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ו/או כל חוק אחר ומאפשר גישה מלאה לכל יורשי למידע האישי שלי שמפורט בכספת הסייבר™. מידע שאין לו בהכרח ערך קנייני או ממוני, שחוסה תחת הגנת הפרטיות וזאת לרבות זיכרונות דיגיטליים מכל סוג שהוא וכן מידע אישי נטול ערך ממוני. 

שילוב כספת סייבר™ בצוואה לא שוויונית

צוואה לא שוויונית היא צוואה שבה הרכוש מתחלק באופן שונה בין היורשים, קרי רכוש ספציפי מצווה ליורש ספציפי.

אנחנו ממליצים להוסיף 2 סעיפים בצוואה.

אחד בחלק המפרט את הרכוש של המצווה באופן הבא:

1.1.   כספת סייבר™ –

1.1.1. כל הרכוש והזכויות לרבות נכסים דיגיטליים מכל סוג ומין שהוא, המפורטים בכספת סייבר™ של מערכת Cyber-Vault הנמצאת תחת פיקוחו של הנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110. (cybervault.co.il).

1.1.2. לי כמצווה יש גישה לכספת סייבר™ של מערכת  Cyber-Vault באופן מקוון בכל עת שאחפוץ, ואני מעדכן את הרכוש והזכויות המפורטים שם על פי שיקול דעתי הבלעדי. לאחר לכתי לעולמי ובכפוף להמצאת תעודת פטירה שלי על ידי יורשי, אני מאשר לנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110 , להמציא מסמך הן דיגיטלי והן כתוב של תוכן הכספת הסייבר™ הרשומה על שמי על פי מספר ת.ז. שלי ליורשי (להלן: “הכספת הסייבר“).

1.1.3. אני, שם מלא של המצווה, מדגיש בשנית, ברחל בתך הקטנה, כי אני מוותר על זכותי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ו/או כל חוק אחר ומאפשר גישה מלאה לכל יורשי למידע האישי שלי שמפורט בכספת הסייבר™. מידע שאין לו בהכרח ערך קנייני או ממוני, שחוסה תחת הגנת הפרטיות וזאת לרבות זיכרונות דיגיטליים מכל סוג שהוא וכן מידע אישי נטול ערך ממוני. 

והשני בחלק של הוראות חלוקת העיזבון באופן הבא:

1.1.    הנני מורה ומצווה כי כספת הסייבר™ תחולק באופן שווה בין כל יורשי המפורטים בסעיף X בצוואתי זו. למען הסר ספק, ולצורך הדגשה אני מורה ומצווה בשנית שכל הרכוש והזכויות המפורטים בכספת הסייבר™ יחולק באופן שווה בין כל יורשי המפורטים בסעיף X בצוואתי זו.

תוכלו להוריד את הסעיפים כקבצי WORD או PDF לנוחיותכם
דילוג לתוכן