איך לשלב את כספת סייבר™ בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו. כל אדם מעל גיל 18 כשיר רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. חשוב להדגיש כי חובה לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה לפרט באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו:

 • עניינים רכושיים
 • עניינים אישיים
 • עניינים רפואיים


כעת למדריך המלא איך לשלב את כספת סייבר™ בייפוי כוח מתמשך.

איך לשלב את כספת סייבר™ בייפוי כוח מתמשך

כל מה שעליכם לעשות הוא לבקש מעו”ד שעורך לכם את ייפוי כוח המתמשך להפנות לכספת סייבר™ שלכם, במקומות הרלוונטים.
נניח שברצונכם לפרט את כל הרכוש שלכם בכספת סייבר™על מנת לתת למיופי כוח שאחראי על עיניינים הרכושים מידע מדויק על כל הרכוש שלכם כולל הסברים מפורטים, וכמובן שתוכלו לעדכן את המידע הזה בכל עת שתחפצו ללא צורך לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש.
כל מה שעו”ד שעורך את ייפוי הכוח המתמשך צריך לעשות הוא להפנות בהוראות לכספת סייבר™ שלכם.

רצ"ב נוסח מומלץ איך לשלב את כספת סייבר™ בייפוי כוח מתמשך
 • אני מייפה את כוחו של המומנה מטעמי על עיניינים הרכושים לפעול בכל הרכוש והזכויות לרבות נכסים דיגיטליים מכל סוג ומין שהוא, המפורטים בכספת סייבר™ של מערכת Cyber-Vault הנמצאת תחת פיקוחו של הנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110. (cybervault.co.il).

   

 • לי כממנה יש גישה לכספת סייבר™ של מערכת  Cyber-Vault באופן מקוון בכל עת שאחפוץ, ואני מעדכן את הרכוש והזכויות המפורטים שם על פי שיקול דעתי הבלעדי.

   

 • במידה ואבד את כשירותי ובכפוף להמצאת אישור מהאפוטרופוס הכללי להפעלת ייפוי הכוח המתמשך (כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך) על ידי מיופי הכוח מטעמי, אני מאשר לנוטריון ארז קרט, מ.ר. 219110 , להמציא מסמך הן דיגיטלי והן כתוב של תוכן הכספת סייבר™ הרשומה על שמי על פי מספר ת.ז. שלי לממונה הכוח מטעמי (להלן: “הכספת הכספת סייבר™“).

   

 • אני, שם מלא של הממנה, מדגיש בשנית, ברחל בתך הקטנה, כי אני מוותר על זכותי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ו/או כל חוק אחר ומאפשר גישה מלאה לכל מיופי הכוח מטעמי למידע האישי שלי שמפורט בכספת הסייבר™. מידע שאין לו בהכרח ערך קנייני או ממוני, שחוסה תחת הגנת הפרטיות וזאת לרבות זיכרונות דיגיטליים מכל סוג שהוא וכן מידע אישי נטול ערך ממוני. 
דילוג לתוכן